Newsy z
Sadkowski.Biz

„Prokura łączna niewłaściwa” jednak dopuszczalnaDnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana Kodeksu cywilnego na mocy której, spółki handlowe znów mogą ustanawia [...]

Zakaz konkurencji Członka ZarząduCzłonek Zarządu spółki kapitałowej, zgodnie z dyspozycją przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, posiada zakaz uczestn [...]

Koniec anonimowości akcjonariuszy spółek niepublicznych ?W spółce akcyjnej (i komandytowo-akcyjnej) akcje mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. W krajowym rejestrz [...]

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?Przesłanką powstania odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania [...]

Sprawdź

Partnerzy